Weeknd of Gaelic

For tickets email eilidh.sykes@gmail.com

Thig airson Deireadh Seachdain na Ghàidhlig eilean Lìos Mòr, cultar, eachdraidh, sgeulachdan, ceòl agus barrachd!
Come for a weekend of Gaelic on the Isle of Lismore a weekend of Lismore culture, songs, stories, music and much more!
For bookings email eilidh.sykes@gmail.com